Belangenbehartiging

De SRVU Studentenbond (SRVU) is sinds 1947 de studentenbond van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Als belangenbehartiger van de studenten aan de VU is de SRVU er voor alle studenten door op te komen voor hun belangen. Daarnaast zijn het verlenen van diensten, het zorgen voor ontwikkeling van de VU en zelfontplooiing van studenten zeer belangrijke missies voor de SRVU. De SRVU staat daarom voor meer dan studeren alleen.

Drie pijlers van de SRVU

Drie-pijlers-van-de-SRVU

De SRVU steunt op drie pijlers. Belangenbehartiging, dienstverlening en ontwikkeling. Belangenbehartiging vindt plaats door het aanstellen van raadsleden binnen de Universitaire Studentenraad (USR), het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de VU. Daarnaast vindt belangenbehartiging plaats op landelijke niveau via de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en door middel van het voeren van acties. Dienstverlening vindt plaats door middel van de verschillende diensten die de SRVU aanbiedt aan de studenten. Dit zijn de Fietsendienst, Rechtshulp, Kamerbureau, StudentenD0k en binnenkort ook de Boekenuitruil. De derde pijler van de SRVU is ontwikkeling. De SRVU Studentenbond streeft naar de ontwikkeling van de universiteit, maar ook naar de persoonlijke ontwikkeling van de student. De student kan zich ontwikkelen door actief lid te worden van de SRVU door bijvoorbeeld plaats te nemen in een van de commissies. De SRVU ondersteunt de ontwikkeling van de studenten door zich in te zetten voor optimale voorzieningen.