Commissie internationalisering

De Vrije Universiteit heeft veel internationale studenten. Internationale studenten hebben over het algemeen minder netwerken, minder kennis over wat hun rechten zijn en worden bij beleid vaak over het hoofd gezien. Als studentenbond vechten wij voor elke studenten en tolereren wij niet dat internationale studenten negeerd worden in beleid. In 2021 hebben een op de campus van de Vrije Universiteit een protest georganiseerd om meer aandacht te vragen voor de dakloze internationale studenten (#NoRoomForUs) en hebben wij samen met andere studentenbonden bij de LSVB een motie ingediend om te lobbyen voor studenten OV voor internationale studenten. De commissie zal zich bezig houden met problemen identficieren van internationale studenten en daar actie’s over nemen (bijvoorbeeld het organiseren van moties, indienen van moties of iin gesprek gaan met actoren). Heb je interesse? Meld je dan aan.