Belangenbehartiging

De SRVU steunt op drie pijlers. Belangenbehartiging, dienstverlening en ontwikkeling.

Drie-pijlers-van-de-SRVU

Belangenbehartiging vindt plaats door het aanstellen van raadsleden binnen de Universitaire Studentenraad (USR), het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de VU. Daarnaast vindt belangenbehartiging plaats op landelijke niveau via de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en door middel van het voeren van acties. Dienstverlening vindt plaats door middel van de verschillende diensten die de SRVU aanbiedt aan de studenten. Dit zijn de Rechtshulp en StudentenD0k. De derde pijler van de SRVU is ontwikkeling. De SRVU Studentenbond streeft naar de ontwikkeling van de universiteit, maar ook naar de persoonlijke ontwikkeling van de student. De student kan zich ontwikkelen door actief lid te worden van de SRVU door bijvoorbeeld plaats te nemen in een van de commissies. De SRVU ondersteunt de ontwikkeling van de studenten door zich in te zetten voor optimale voorzieningen.