Word studentenraadslid!

Wij zijn op zoek naar studentenraadsleden voor de USR en FSR!

Wat is de USR?

De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat uit een elftal studenten die zich een jaar lang inzetten om de mening van de studenten te laten horen in het beleid dat wordt gevoerd op de VU. Zo praat je mee over de jaarbegroting van de VU, de onderwijsvisie, reglementen die studenten aangaan en kan je zelf ook ideeën inbrengen om de VU nog iets beter te maken. Door samen te werken met de verschillende diensten, de Ondernemingsraad en het College van Bestuur kan je de stem van 24.000 studenten laten horen en sta je mede aan het roer van een grote onderwijsinstelling. Naast dat je het beleid op de VU kan veranderen, is de USR ook een goede mogelijkheid om jezelf en je vaardigheden te ontwikkelen.

Wil jij meedenken over de plannen van de VU? Vind je goed onderwijs van groot belang en zoek je een uitdaging voor komend studiejaar? Dan is de Universitaire Studentenraad (USR) op zoek naar jou!

Het gaat om een functie als raadslid.Je overlegt met studieverenigingen, facultaire studentenraden, de Ondernemingsraad en het College van Bestuur. De USR concentreert zich daarbij in de eerste plaats op zaken die voor VU-studenten van direct belang zijn, maar praat ook intensief mee over de koers die de VU vaart. Zo houdt de USR zich dit studiejaar onder andere bezig met online tentaminering en het opzetten van een Student Wellbeing Panel en Desk.Ook praat de USR mee over onderwerpen zoals internationalisering, studieplekken en over de invulling van nieuwe gebouwen. 

In de USR zitten studenten met uiteenlopende achtergronden uit verschillende faculteiten, die zich inzetten voor de belangen van alle studenten en zich willen ontplooien in de uitdagende omgeving van de universiteit. 

Waarom verkiesbaar via de SRVU?

De SRVU Studentenbond (SRVU) is sinds 1947 de studentenbond van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Als belangenbehartiger van de studenten aan de VU is de SRVU er voor alle studenten door op te komen voor hun belangen. Daarnaast zijn het verlenen van diensten, het zorgen voor ontwikkeling van de VU en zelfontplooiing van studenten zeer belangrijke missies voor de SRVU. De SRVU staat daarom voor meer dan studeren alleen.

Anders dan de andere partijen zijn wij gedurende het hele jaar actief en niet alleen tijdens de verkiezingen. De SRVU heeft een goede samenwerking met de USR en een een groot platform om de initiatieven daadwerkelijk uit te voeren. 

Heb jij de ambitie om op de lijst voor SRVU te komen? Solliciteer dan door ons voor 26 februari 2023, 12u een mail te sturen naar socosrvu@gmail.com met je CV en een motivatiebrief.


Wil je meer weten over het studentraadslidmaatschap in de USR, stuur ons dan een DM op instagram (@srvubond) of mail ons (socosrvu@gmail.com) of kom naar onze informatiesessies:

Tuesday, Feb. 14: 17.00-18.00 Studentdok, HG Building (Including free Pizza!)
Thursday, Feb. 16: 12.30-13.30 3D Room, near Spar (Including free Lunch!)
Tuesday, Feb. 23: 17.00-18.00 Studentdok, HG Building (Including free Pizza!)
Thursday, Feb. 27: 12.30-13.30 3D Room, near Spar (Including free Lunch!)

Wil je meer weten over de vacature? Lees de vacaturetekst hier:

Intresse in werk als raadslid, maar wil je liever via de FSR jezelf inzetten? Dat kan ook! Dezelfde SRVU voordelen en deadlines gelden, voor meer informatie over de FSR, zie:

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *